Juozas Grušas, litauisk forfatter; studerte ved det teologisk-filosofiske fakultetet i Kaunas, og forfatterskapet er filosofisk preget. Verkene hans, og særlig dramaene, kjennetegnes ved en psykologisk inntrengende fremstilling av mennesker i konflikt og dyptgripende sjelestrid. Han er først og fremst interessert i menneskenaturen og hvordan den takler ekstreme åndelige prøvelser. Av verker kan nevnes novellesamlingene Fru Bertulienė (1928) og Vredens lys (1969), og skuespillene Herkus Mantas (1957), Kjærlighet, jazz og fanden (1967) og Barbora Radvilaitė (1972).