Antanas Baranauskas, litauisk dikter og språkforsker, en sentral skikkelse i landets naturlyrikk. Han studerte i St. Petersburg, München og Roma, og ble biskop i Litauen. Hovedverket hans er et stort romantisk poem, Anykščiai-skogen (1859), der gjennomgangstemaet er skogen, som i betydelig grad har bidratt til å forme litauernes nasjonale karaktertrekk, sinnelag og levesett. Som språkforsker beskjeftiget han seg vesentlig med dialektforskning.