Ignas Šeinius, litauisk forfatter. Hans estetikk har hatt stor betydning for impresjonistisk kunstoppfatning i Litauen, og hans litterære program bidrog til moderniseringen av litauisk litteratur. Han fant nye uttrykk for det ubevisste sjeleliv, de vage følelser og sinnsstemninger. Pukkelryggen (1913) var den første moderne litauiske roman. Av andre verker kan nevnes Nattens lys (1914), Siegfried Immerselbe forynger seg (1934) og Den røde flommen (1940).