Vincas Kudirka, litauisk forfatter; en sentral skikkelse i den litauiske nasjonale frigjøringsbevegelse. Hans forfatterskap bidrog sterkt til utviklingen av en nasjonal kultur og identitet. Kudirkas oratoriske dikt formidlet demokratiske idealer, fordømte politisk despotisme og religiøst hykleri og vekket den nasjonale bevisstheten. I sine satirer rettet han bitende angrep mot tsarens embetsstand og gav en allegorisk skildring av bøndenes liv under det tsaristiske åket. I sin litterære kritikk formidlet han den demokratiske retning i litteraturen og var opptatt av skriftspråkets utvikling. Han drev også med innsamling av folklore og folkesanger, og var en betydelig oversetter. Dessuten skrev han musikk. Diktet Tautinė giesmė, med melodi, ble publisert i tidsskriftet Varpas i 1898. Det var Litauens nasjonalsang 1925–50, og er blitt det igjen etter selvstendigheten 1991.