Martynas Mažvydas, litauisk luthersk prest, forfatter av den første litauiske bok. Han ble utdannet ved universitetet i Königsberg og var deretter domprost i Ragainė i Lille Litauen. Under sine studier utgav han den første litauiske boken, Katekismus, som bestod av en kortfattet kristendomslære, en litauisk ABC og en salmebok. Den inneholdt også det første trykte diktet på litauisk og fikk stor betydning både for kirken og skolen.