Henrikas Radauskas, litauisk forfatter, fra 1949 til sin død bosatt i USA. Han er særlig kjent som lyriker, men diktene hans kan ikke tilskrives noen strømninger i litauisk lyrikk. Allerede i sin første diktsamling, Fontene (1935), avviste han diktets emosjonelle betroelser og tilstrebet en poetisk konstruksjon som skulle fengsle med sin rene og presise skjønnhet. Diktene hans preges av et enestående herredømme over verskunstens uttrykksmidler og av en uvanlig billedbruk. Blant senere samlinger kan nevnes Pilen i himmelen (1950), Vintersang (1955) og Dikt (1965).