Balys Sruoga, litauisk forfatter, litteraturforsker og kritiker; professor ved universitetet i Kaunas. Han debuterte som symbolistisk lyriker, med samlingene Solen og sandkornene (1920) og Langs gudenes stier (1923). Imidlertid er han mest kjent som dramatiker, med skuespill som Kjempens ly (1932), Redselsnatten (1935) og Skjebnetime ved daggry (1941). Erindringsboken Gudenes skog (skrevet i 1946, utgitt 1957), om konsentrasjonsleiren ved Stutthof, vil trolig bli stående som det mest særpregede verket i litauisk litteratur på 1900-tallet.