Bronius Radzevičius, litauisk forfatter. Han etterlot seg tobindsromanen Landeveiene før daggry (1979 og 1985) og novellesamlingene Røster fra stillheten (1970) og Mot Debesija (1984). Forfatterskapet hans er preget av et anspent tonelag som skyldes hans fornemmelse av verdens destruktive krefter og hans lengsel etter harmoni. Med sterk intellektuell kraft formidler han nødvendigheten av kunstnerens kompromissløshet og selvstendighet. Radzevičius' prosa, preget av smertefullt alvor og en usedvanlig åpenhet, skilte seg ut under sovjetregimets åndelige stagnasjonstid, og han ble ikke populær eller anerkjent. Han tok sitt eget liv.