Algimantas Mackus, litauisk dikter; fra 1944 bosatt i USA. Gjennom sin diktning, som ofte formidler en følelse av hjemløshet, bidrog han sterkt til å modernisere litauisk lyrikk. Han frigjorde språket fra nasjonalromantisk ornamentikk og innførte eksistensialismens problemstillinger. Diktene hans, som preges av en sterk dødsbevissthet, formidler sterke følelser og en intens indre kraft. Blant hans viktigste samlinger kan nevnes Elegijos (1950) og Chapel B (1965).