Jonas Avyžius, litauisk forfatter. I sine omfangsrike romaner, bl.a. Landsbygda ved en korsvei (1964), Når gårdene blir folketomme (1970) og Degimai (1982), har han satt kritisk søkelys på forholdene på den litauiske landsbygda i kollektivperioden. Han har også utgitt fortellinger og barnebøker.