Vaižgantas, litauisk forfatter og prest; underviste i litauisk litteratur ved universitetet i Kaunas, og utgav betydelige litteraturkritiske og -historiske verker. Han deltok i motstanden mot tsar-Russland, spredte forbudt litauisk litteratur og redigerte og utgav aviser. Etter 1918 var han engasjert på flere felter i gjenreisningsarbeidet. I sin diktning forente han realistisk iakttagelse og romantisk visjon, og skapte en «episk» bondelitteratur med kampen for kultur og nasjonalbevissthet som hovedtema. I hovedverket Oppklarning (4 bd., 1918–20), som ble skrevet under det russiske imperiets oppløsning, skildrer han et panorama av det våknende Litauen. For øvrig inneholder flere av verkene hans en rekke spennende kvinneportretter.