Petras Cvirka, litauisk forfatter; et stort fortellertalent med en høyt utviklet språksans. Han la også for dagen en finstemt psykologisk innsikt. Bøkene hans, skrevet 1930–40, tar opp temaer som urettferdighet og fattigdom, og befatter seg med menneskets mørke sider så vel som de lyse og skapende. Nevnes bør novellesamlingene Solnedgangen i Nykas herred (1930) og Hverdagslige historier (1938) og romanene Frank Kruk (1934), Jordens grøde (1935) og Mesteren og hans sønner (1936). Noen av verkene hans er dramatisert. Cvirka skrev også bøker for barn.