Bernardas Brazdžionis, litauisk lyriker; forlot Litauen før den sovjetiske okkupasjonen i 1944 og bosatte seg i USA. Hans poesi behandler i stor grad spørsmål om tro, evighet og skyld, og er preget av religiøs meditasjon og patriotisk retorikk, med fedrelandets skjebne som et ledemotiv. Diktsamlingen Gjennom jordkloden vandrer mennesket (1944) ble i hemmelighet lest av fengslede og forviste litauere under sovjetregimet, og under uavhengighetskampen, som startet i 1989, ble Brazdzionis' dikt lest og sunget for å fremme patriotiske følelser. Andre diktsamlinger bl.a. Den evige jøde (1931), Fremmede fjell (1945) og Middagshaver (1961). Han har også skrevet barnebøker.