Jurgis Savickis, litauisk forfatter og diplomat; fremstående representant for ekspresjonismen som moderniserte tematikk og stilistikk i litauisk prosa. Verkene hans bygger på skeptisk selvrefleksjon, ironi og elegier over humanistiske illusjoner. Han tok i bruk nye ord og ny syntaks, og introduserte atmosfæren av europeiske storbyer og en ny type personer i litauisk litteratur. Blant verkene hans kan nevnes Høytids sonetter (1922), Fremfor den høye tronen (1928), De røde skoene (1951) og Jorden brenner (1956).