Jonas Basanavičius, litauisk forfatter og politiker; grunnlegger av den litauiske nasjonale folkebevegelse på slutten av 1800-tallet. Startet 1883 det første litauiske tidsskrift, Auszra (Morgenrøden), som bidrog sterkt til å styrke fellesskapet ved å vekke litauernes sans for sitt lands litteratur, kultur, språk og historie. I 1918 var han med på å erklære gjenreisningen av Litauens uavhengighet. Basanavičius utgav også noen samlinger av litauiske folkesagn og -sanger, publikasjoner om kulturhistorie, folkediktning og mytologi. Hans samlede verker ble utgitt i 1970.