Julius Janonis, litauisk dikter, den første av de marxistiske forfatterne i Litauen som i kraft av sitt talent klarte å forvandle visjonen om sosialisme til en dyp og ekte poetisk opplevelse. For første gang i litauisk lyrikk fremstod ideen om sosial rettferdighet som en revolusjonær kraft, formulert med en sjelden sans for språkets form og melodi. Janonis har utvilsomt skrevet de viktigste og vakreste dikt i litauisk politisk poesi. Han forkastet ideen om den nasjonale litteratur, men var likevel i høyeste grad en litauisk dikter i sin nærmest profetiske utlegning av et nytt tankegods som etter hvert ble påtvunget de fleste av hans landsmenn. Det var også noe profetisk ved hans selvmord i en alder av 21 år, like før den revolusjonen han hadde drømt om. Flere andre litauiske forfattere som delte hans overbevisning, ble henrettet i 1938. Hans lyrikk er utgitt i Samlede verker (1957).