Jonas Aistis, 1904–73, litauisk dikter. Han studerte litteratur i Kaunas og Grenoble, og var fra 1946 bosatt i USA. Hans lyrikk tilhører den klassiske tradisjonen, men er modernistisk i form og språklige virkemidler, samtidig som den er melodiøs og intim. Grunntonen er vemodig. Aistis var en stor patriot med et spesielt klarsyn for mange sider ved landets skjebne. Av diktsamlinger kan nevnes Imago mortis (1934), Uten det kjære fedrelandet (1942) og I krystallkisten (1957). Han utgav også erindringene Om tid og mennesker (1954) og redigerte lyrikkantologier, bl.a. fra Litauens motstandsbevegelse under den annen verdenskrig.