Jonas Biliūnas, litauisk forfatter og litteraturkritiker; studerte bl.a. i Tartu og Leipzig. I begynnelsen av sitt forfatterskap la han vekt på sosiale temaer, særlig arbeidernes kår. Senere ble han mest opptatt av spørsmål om moral. Hans prosa er lyrisk, preget av psykologisk innsikt og elegiske stemninger. Et annet særtrekk er forfatterens usedvanlige evne til medfølelse. Hans noveller og lyrikk er utgitt i samlede verker i to bind (1955).