Kazys Saja, litauisk forfatter. De tidlige skuespillene hans preges av en befriende humor, ofte med en antihelt som ligner den naive og rare yngste broren i eventyrene, f.eks. i Veddemålet (1954), Sju geiteskinn (1957) og Uro (1963). I de senere dramaene blir latteren både alvorlig og spotsk, og Saja forsøker å formidle samfunnskritiske ideer trass i sovjetregimet, bl.a. i Mammutjakten (1969) og Šventežeris (1971). Hele hans forfatterskap er preget av folkelig vidd og visdom. Barnebøkene Tresko (1958) og Hei, løp og gjem dere! (1971) er blant de vakreste i litauisk litteratur. Av novellesamlinger kan nevnes Etter at de ble til trær (1976).