Kjemisk industri

Kjemisk industri, industriell virksomhet hvor man ved hjelp av kjemiske prosesser omdanner råstoffer til mellom- eller sluttprodukter. Kjemisk industri har hatt en meget kraftig vekst de siste 150 år, samtidig som kjemiteknikk har fått økt betydning i andre bransjer, som f.eks. næringsmiddelindustrien. Mange varer som tidligere ble fremstilt av naturstoffer, blir nå fremstilt syntetisk. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Kjemisk industri

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 1 kategorier:

  1. Kjemisk industri - bedrifter

Inneholder 144 artikler: