Gasskoks, koks som dannes som biprodukt ved gassproduksjon i gassverk.