Filterhjelp, porøse hjelpestoffer, oftest lagd av kiselgur, diatoméjord, ekspandert perlitt, asbest eller cellulosefibrer, som brukes ved filtrering. Ved filtrering av væsker med bløte eller slimaktige partikler vil disse fort danne et ugjennomtrengelig lag som tetter filterduken. Filterhjelp motvirker dette ved å gi en porøs filterkake, og man kan filtrere langt større kvanta før filteret må renses.