Flottør, flytende legeme som ved sin bevegelse med væskenivået gir signal, eller registrerer, og dermed regulerer, vannnivået ved direkte armoverføring til en flottørventil.