Fryse–tine-stabilitet, evne hos emulsjoner og latekser til å tåle en eller flere fryse/tine-sykluser uten at det dispergerte stoffet klumper seg sammen (agglomererer) og skiller seg ut. Den kan økes ved hjelp av tilsetningsstoffer.