Hydroksyetylcellulose, vannløselig eter av cellulose som brukes som bindemiddel, fortykningsmiddel, til stabilisering av emulsjoner, i vaskemidler m.m. Den fremstilles ved å reagere alkalicellulose med etylenoksid.