Sentrifugalkompressor, innretning for komprimering av gass. Sentrifugalkompressoren virker ved at gassen slynges ut mot periferien av et hurtigroterende løpehjul med skovler, og ut gjennom en åpning i kompressorhuset. Det er vanlig å plassere flere løpehjul på samme aksling for å få større trykkøkning. Gassen ledes da fra periferien på det ene trinnet gjennom en kanal til sentrum av det neste. Sentrifugalkompressorer egner seg best for store gassmengder, og anvendes f.eks. i naturgassindustrien.