Vedgass, brennbar gass som fås ved tørrdestillasjon eller ufullstendig forbrenning av ved. Brukes også som betegnelse for de brennbare gasser som fås ved ufullstendig forbrenning av trekull. De fremstilles i spesielle generatorer og kalles ofte for generatorgass.