Blekevann, vandige løsninger av salter av underklorsyrling (hypokloritter), f.eks. natriumhypokloritt, NaClO. Blekevann anvendes som blekemiddel.