Cellofan, betegnelse i dag brukt dels som varemerke (Cellophan), dels som generell betegnelse på film og folier av regenerert cellulose (cellulosefilm).