Metatabletter, små briketter som består av metaldehyd (CH3CHO). Brenner med blå flamme uten å sote. Brukes i kokeapparater og til opptenning.