Gassvann, ammoniakkholdig kondensat og vaskevann dannet ved forkoksing av steinkull for fremstilling av lysgass. Gassvann inneholder også noe karbondioksid, hydrogensulfid og blåsyre (hydrogencyanid). Gassvann var tidligere en viktig kilde for fremstilling av ammoniakk og ammoniumsalter. Den syntetiske fremstilling av ammoniakk ut fra nitrogen og hydrogen har gjort at gassvann ikke lenger har den samme betydning.