Silisiumfibrer, uorganiske fibrer som er relativt lette, densitet 1,8–2,0 g/cm3. De er meget varmebestandige, tåler 1000 °C over lengre tid og brukes til termisk og elektrisk isolasjon i klær, til tekniske og industrielle formål som f.eks. erstatning for asbest, filter for kjemikalier og varme gasser, forsterkning av komposittmaterialer.