Chatterton-compound, isoleringsmateriale, sammensatt av guttaperka, harpiks og tjære. Ble særlig brukt i sjøkabler, f.eks. i de første transatlantiske kablene i 1866. Har nå blitt erstattet med nyere materialer.