Perlemølle, mølletype der pulvere blir findelt og revet ut i en væske ved hjelp av perler av stål, glass eller keramiske materialer som holdes i kraftig bevegelse av et hurtig røreverk i en lukket beholder. I maling- og lakk-, næringsmiddel-, kosmetisk og farmasøytisk industri har slike møller til dels erstattet kulemøller og andre mølletyper.