Kaskadekobling, apparater som er koblet i serie og som har samme funksjon. En kaskade kan eksempelvis anvendes til å oppnå tilfredsstillende separasjon av komponenter i en prosess der dette ikke er mulig i ett trinn.