Industri

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 22 kategorier:

 1. Blikkenslagerfag
 2. Fargeproduksjon
 3. Farmasøytiske selskaper
 4. Forsvarsindustri
 5. Industriell produksjon
 6. Internasjonal industrihistorie
 7. Kjemisk industri
 8. Kunstgjødselproduksjon
 9. Metallarbeid
 10. Metallindustri
 11. Mineralsk produksjon
 12. Murerfag
 13. Norsk industrihistorie
 14. Næringsmiddelindustri - bedrifter
 15. Papirindustri
 16. Sag og høvleri
 17. Sprengstoffproduksjon
 18. Sveiseteknikk
 19. Tekstil- og konfeksjonsindustri
 20. Trevare
 21. Vareproduserende industri - bedrifter
 22. Verkstedsindustri