Industri

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 22 kategorier:

 1. Blikkenslagerfag
 2. Brille- og urmakerfag
 3. Fargeproduksjon
 4. Farmasøytiske selskaper
 5. Forsvarsindustri
 6. Industriell produksjon
 7. Kjemisk industri
 8. Kunstgjødselproduksjon
 9. Metallarbeid
 10. Metallindustri
 11. Mineralsk produksjon
 12. Murerfag
 13. Næringsmiddelindustri - bedrifter
 14. Papirindustri
 15. Sag og høvleri
 16. Sprengstoffproduksjon
 17. Sveiseteknikk
 18. Teknologibedrifter
 19. Tekstil- og konfeksjonsindustri
 20. Trevare
 21. Vareproduserende industri - bedrifter
 22. Verkstedsindustri