Industri

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 17 kategorier:

 1. Bergverk
 2. Brille- og urmakerfag
 3. Fargeproduksjon
 4. Farmasøytiske selskaper
 5. Forsvarsindustri
 6. Kjemisk industri
 7. Kunstgjødselproduksjon
 8. Metallarbeid
 9. Metallindustri
 10. Mineralsk produksjon
 11. Norske møbelprodusenter
 12. Næringsmiddelindustri - bedrifter
 13. Sveiseteknikk
 14. Teknologibedrifter
 15. Treforedling
 16. Vareproduserende industri - bedrifter
 17. Verkstedsindustri

Inneholder 0 artikler: