Industri

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 24 kategorier:

 1. Blikkenslagerfag
 2. Brille- og urmakerfag
 3. Fargeproduksjon
 4. Farmasøytiske selskaper
 5. Forsvarsindustri
 6. Industriell produksjon
 7. Internasjonal industrihistorie
 8. Kjemisk industri
 9. Kunstgjødselproduksjon
 10. Metallarbeid
 11. Metallindustri
 12. Mineralsk produksjon
 13. Murerfag
 14. Norsk industrihistorie
 15. Næringsmiddelindustri - bedrifter
 16. Papirindustri
 17. Sag og høvleri
 18. Sprengstoffproduksjon
 19. Sveiseteknikk
 20. Teknologibedrifter
 21. Tekstil- og konfeksjonsindustri
 22. Trevare
 23. Vareproduserende industri - bedrifter
 24. Verkstedsindustri