Industri

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 19 kategorier:

 1. Brille- og urmakerfag
 2. Fargeproduksjon
 3. Farmasøytiske selskaper
 4. Forsvarsindustri
 5. Kjemisk industri
 6. Kunstgjødselproduksjon
 7. Metallarbeid
 8. Metallindustri
 9. Mineralsk produksjon
 10. Murerfag
 11. Næringsmiddelindustri - bedrifter
 12. Papirindustri
 13. Sag og høvleri
 14. Sprengstoffproduksjon
 15. Sveiseteknikk
 16. Teknologibedrifter
 17. Trevare
 18. Vareproduserende industri - bedrifter
 19. Verkstedsindustri