Industri

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 21 kategorier:

 1. Blikkenslagerfag
 2. Brille- og urmakerfag
 3. Fargeproduksjon
 4. Farmasøytiske selskaper
 5. Forsvarsindustri
 6. Kjemisk industri
 7. Kunstgjødselproduksjon
 8. Metallarbeid
 9. Metallindustri
 10. Mineralsk produksjon
 11. Murerfag
 12. Næringsmiddelindustri - bedrifter
 13. Papirindustri
 14. Sag og høvleri
 15. Sprengstoffproduksjon
 16. Sveiseteknikk
 17. Teknologibedrifter
 18. Tekstil- og konfeksjonsindustri
 19. Trevare
 20. Vareproduserende industri - bedrifter
 21. Verkstedsindustri