Kjemisk industri - bedrifter

Kjemisk industri, industriell virksomhet hvor man ved hjelp av kjemiske prosesser omdanner råstoffer til mellom- eller sluttprodukter. Kjemisk industri har hatt en meget kraftig vekst de siste 150 år, samtidig som kjemiteknikk har fått økt betydning i andre bransjer, som f.eks. næringsmiddelindustrien. Mange varer som tidligere ble fremstilt av naturstoffer, blir nå fremstilt syntetisk. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Kjemisk industri - bedrifter

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 30 artikler:

J

  1. Jotun

P

  1. Protan

Y

  1. Yara