Bærer, stoff som brukes for å gi en katalysator stor overflate slik at denne blir best mulig fordelt. Bærere er porøse, ikke-reagerende materialer med stor indre og ytre overflate, f.eks. aktivkull, aluminiumoksid, kiselgur, silikagel, kaolin og pimpstein.