Krossvalseverk, kraftig valseverk med korte, ofte riflede valser. Det brukes i gummiindustrien til oppriving av vulkanisert gummi og, særlig tidligere, til plastifisering av harde gummiblandinger.