Čeavrresnjunnas, høytliggende parti av Finnmarksvidda, i Kautokeino kommune, rett nord for Biggeluoppal og vest for Masi fjellstuer, ca. 550 moh. Tidligere gikk riksveien Alta–Guovdageaidnu over Čeavrresnjunnas. Nå går Rv. 93 i dalsenkningen på østsiden.