Glenne er en skoglysning, en åpen flekk i en skog.