Ås

Ås er en kommune i Akershus fylke, som strekker seg fra østsiden av Bunnefjordens indre del og sørøstover til Østfolds grense ved Hobøl. Kommunen har hatt uendrede grenser siden 1838 med unntak av en mindre grensejustering mot Frogn i 1969.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Svein Askheim

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 8 artikler:

K

  1. Kroer