Ås er en kommune i Akershus fylke. Kommunen strekker seg fra østsiden av Bunnefjordens indre del og sørøstover til Indre Østfold. Kommunen har hatt uendrede grenser siden 1838, med unntak av en mindre grensejustering mot Frogn i 1969. Hele artikkelen

Ny artikkel