Veteran, i det gamle Roma uttjent soldat som ofte fikk jord til underhold. Nå: person, særlig soldat, med lang erfaring i tjenesten.