Meld. St. 4 (2018–2019)

Forsiden til Meld. St. 4 (2018–2019) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028.

Melding til Stortinget (meld. St.) er et dokument som regjeringen sender til Stortinget når den vil presentere saker for Stortinget og få dem drøftet der uten å foreslå vedtak. Før 1. oktober 2009 ble slike meldinger kalt stortingsmeldinger.

Faktaboks

Også kjent som
Forkortes meld. St. Tidligere kaltes det stortingsmelding, og forkortelsen var da St.mld.

En melding til Stortinget er ikke det samme som en NOU (Norges offentlige utredninger), men det er en sammenheng mellom NOU og meld. St. En NOU utarbeides av et utvalg oppnevnt av regjeringen eller av et departement, og blir gjenstand for politisk behandling i vedkommende departement. Sammenhengen består i at en NOU svært ofte følges opp med en meld. St.

Meldingene kan være rapporter om arbeid som er gjort på et spesielt felt, eller de kan være drøftinger av framtidig politikk og inneholde politiske og økonomiske analyser. Ofte dreier meldingene seg om planer som regjeringen vurderer å sette i verk, og som den ønsker å få drøftet i Stortinget med tanke på eventuell framtidig lovgivning. Meldinger til Stortinget kan også være årsmeldinger fra statlige bedrifter og etater, og årlige meldinger om Norges deltagelse i ulike former for internasjonalt samarbeid, som FN, NATO og Europarådet. Finansdepartementets perspektivmelding om norsk økonomis framtidsutsikter er også en melding til Stortinget.

Meldingene, og behandlingen av dem i Stortinget, danner ofte grunnlag for senere proposisjoner til Stortinget. Disse kan enten være forslag til lovvedtak (forkortet Prop L) eller forslag til vedtak som ikke gjelder lover (forkortet Prop S). Melding til Stortinget er også den formen som benyttes når regjeringen vil trekke tilbake et lovforslag.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg