sosiale tjenester

Artikkelstart

Sosiale tjenester, fellesbetegnelse for kommunalt organiserte hjelpetiltak ved økonomiske og sosiale vansker. Sosiale tjenester omfatter blant annet sosialhjelp, introduksjonsprogram til innvandrere, barneverns tiltak og helse- og omsorgstjenester.

Faktaboks

Uttale
sosiˈale tjenester

Hjelpetiltakene finansieres, administreres og organiseres av den enkelte kommune. Kommunen forpliktet til lage en individuell plan for brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra flere hjelpeinstanser.

Lover

Sosiale tjenester er regulert i lov om sosiale tjenester m.v. av 18. desember 2009. Betegnelsen benyttes også om tjenester kommunen har ansvar for etter barnevernloven, introduksjonsloven og tjenester overfor personer med avhengighetstilstander og andre omfattende hjelpebehov etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, som eksempelvis praktisk oppfølging for å kunne bo i egen bolig.

I 2009 ble kommunale sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen regulert ved en egen lov og skilt ut fra sosiale tjenester overfor rusmisbrukere og andre vanskeligstilte personer, som i hovedsak reguleres gjennom lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 2011.

Prinsipper

De sosiale tjenestene skal støtte opp under den enkeltes mulighet til å bli selvhjulpen gjennom å ivareta grunnleggende behov. Økonomiske eller sosiale problemer, en uholdbar bosituasjon eller utfordringer, knyttet til familien må avklares og eventuelt bedres før bruker kan bli selvhjulpen.

Sosiale tjenester er i stor grad behovs-baserte rettigheter som krever konkret og individuell vurdering. Når bruker har forsørgeransvar, legges det særlig vekt på ivaretakelse av barn og unges behov. Dersom det er forhold som tyder på at barnet ikke har det bra, er hjelpepersonell pliktet til å varsle barnevernet.

Hjelpen hver enkelt mottar, skal være forsvarlig. Fylkesmannen er klageinstans for vedtak for sosiale tjenester, og har ansvar for tilsyn med kommunens tjenester.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg