Vepseedderkopp er en stor og fargerik edderkopp tilhørende familien hjulspinnere (Araneidae). Arten var rundt år 1900 hovedsakelig utbredt rundt Middelhavet, men har siden spredt seg over store deler av Europa. Den er hittil bare funnet noen få ganger i Sør-Norge.

Faktaboks

Også kjent som

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)

Beskrivelse

Vepseedderkopp, Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) - hunn
.

Hunnen er mye større enn hannen, 11–15 millimeter (3–4 centimeter med bein), mot hannens 4–4,5 millimeter. Hunnens bakkropp er stor og kuleformet, mens hannen er mer langstrakt og brunaktig. Hunnens bakkropp har et iøynefallende vepselignende mønster med gule, hvite og svarte tegninger. Beina er ganske kraftige og relativt lange. Av de åtte øynene er det fire store som danner et kvadrat sentralt, flankert av to små tettsittende på hver side. Hunnene av denne arten har et karakteristisk utseende, og kan ikke forveksles med noen andre europeiske arter.

Levevis

Habitatet i Norge er varme enger langs kysten, gjerne strandenger eller tørrenger.

Fangstnett og føde

Vepseedderkopp med fangst
Vepseedderkopp har fanget en gresshoppe på Rauer i Fredrikstad kommune i 2021. Legg merke til det sikksakk-mønstrede stabilimentum i fangstnettet.
Vepseedderkopp med fangst
Lisens: CC BY SA 3.0

Hunnene bygger et rundt fangstnett på opptil 30–40 centimeter i diameter, gjerne i litt høy vegetasjon. Hannen lager også fangstnett, men dette er mindre, gjerne omkring 10 centimeter i diameter.

Fangstnettet har ofte et fremtredende sikksakk-mønstret bånd fra senter av nettet og utover mot kanten (kalt stabilimentum). Funksjonen til dette er ikke helt klarlagt. Hunnen sitter gjerne ventende i sentrum av fangstnettet med hodet ned. Dyr som fanges i nettet blir raskt paralysert med et bitt hvor edderkoppen sprøyter inn en nervegift og enzymer som løser opp protein. Byttene er ulike typer insekter, der gresshopper trolig utgjør den største andelen (omkring 40 prosent).

Reproduksjon

Eggkokong av vespseedderkopp
Egg-kokong av vepseedderopp på Fynstranda i Færder kommune i 2015. Selve edderkoppen sitter i bakkant og vokter kokongen.
Eggkokong av vespseedderkopp
Lisens: CC BY SA 3.0

Det er relativt vanlig at hunnen spiser den lille hannen etter paring. Hunnen kan pakke inn hannen i silke og begynne å spise på ham mens paringen foregår. Kun rundt 20 prosent av hannene overlever paringen. Hannen kan møte denne utfordringen ved å oppsøke hunner som nettopp har gjennomgått siste hudskifte og pare seg med henne før hunnens hudskjelett har stivnet og kjevene fortsatt er for svake til å fortære partneren. Mange hanner kan også plugge igjen hunnens kjønnsåpning etter paring slik at hun ikke kan pare seg med andre hanner.

Egglegging skjer om sensommeren eller høsten. Hunnen spinner en brun, stor og tykk urneformet kokong (eggsekk) med en papiraktig overflate. I denne kan det være omkring 300 gule, cirka én millimeter store egg. Hunnen vokter denne kokongen utover høsten, men hun dør før vinteren. Eggene klekkes også på høsten, men de små edderkoppene forlater ikke kokongen før den påfølgende våren. De små edderkoppene går igjennom tre stadier før de blir voksne på høsten igjen.

Utbredelse

Globalt

Arten er i dag utbredt i Europa, i Nord-Afrika (Marokko og Algerie) og fra Eurasia til Japan og Kina, og muligens Australia. Man antar at arten var vidt utbredt i Europa i Middelalderen, men at den døde ut de fleste steder under den lille istiden og kun overlevde i små relikte populasjoner rundt Middelhavet frem til begynnelsen av 1900-tallet. Fra 1930-tallet begynte arten for øvrig å spre seg nordover på kontinentet, og var på 1980-tallet kommet til Nord-Tyskland. På 1990-tallet oppdages den første gang i Sverige og Danmark. På midten av 2000-tallet ble den for første gang påvist i De baltiske stater, Norge og Finland. Det er trolig vintertemperaturen som avgjør hvor langt nord arten kan spre seg.

I Norge

Arten ble først gang påvist i Norge i 2004 ved Ringshaug i Tønsberg kommune. Det andre norske funnet ble gjort i 2011 fra Åven i Råde kommune. Siden er arten påvist i Sarpsborg i 2013 og 2014. I 2014 ble den også funnet på en importert røsslyngplante i en dagligvarebutikk på Moholt i Trondheim. Dette er for øvrig trolig global nordgrense for arten, selv om den neppe er etablert der. I 2015 ble den påvist i et boligfelt i Kristiansand, og samme år ble det for første gang påvist en hunn med eggsekk i Norge fra Fynstranda i Færder kommune. Dette var den første observasjonen av at arten reproduserte i Norge. I perioden 2015–2022 foreligger det omkring 50 observasjoner av arten; de aller fleste er gjort etter 2019 i Østfold og Vestfold.

Spredning

Det har vært diskutert hvorvidt arten har spredt seg i Europa med menneskelig hjelp og dermed burde anses som fremmed, eller om den har spredt seg naturlig. Ifølge siste vurdering i fremmedartslista anses arten som naturlig spredt. Denne arten har trolig en svært god egenspredning gjennom det som kalles ballongflukt eller «balooning» på engelsk. Fenomenet er at edderkoppene (gjerne 2. stadium) klatrer opp på et høyt punkt i terrenget, forankrer seg med en kortere spinntråd som sikkerhetsline, og slipper så ut en lang spinntråd på omkring én meter. Ved rette vindforhold vil sikkerhetslinen ryke og edderkoppen fly av sted over relativt lange avstander. Fenomenet er studert i detalj for vepseedderkopp og mye tyder på at en svært stor andel unge individer av vepseedderkopp foretar nettopp en slik ballongflukt.

Samtidig er det også flere eksempler på at denne arten er flyttet rundt med mennesker. Den har flere steder dukket opp på svært urbane steder, eller hvor man kan knytte funnet til importerte varer (for eksempel funnet fra Moholt i Norge). Spredningen kan også til en viss grad trolig knyttes til klimaendringer, men disse forklarer ikke alt. Arten har trolig utviklet en bedre kuldetoleranse som følge av økt genetisk mangfold gjennom krysninger fra ulike fragmenterte delpopulasjoner som har tilpasset den for nordlig ekspansjon.

Konsekvenser

Vepseedderkopp på hånd
Vepseedderkoppen er ufarlig for mennesker. Bildet er tatt i Sarpsborg i 2013.
Vepseedderkopp på hånd
Av .

Arten er helt ufarlig for mennesker selv om den en sjelden gang kan bite i en truet situasjon. For øvrig kan den som rovdyr ta for seg en nokså stor andel av lokal insektfauna dersom den blir tallrik. På en lokalitet i Tyskland fant man en tetthet av fangstnett på omkring 6 per kvadratmeter eller 3000 kvadratmeter nett per hektar. Ved å kombinere maksimal tetthet av fangstnett og maksimalt antall byttedyr, ble det beregnet at dette teoretisk kunne utgjøre 420 000 gresshopper per dag per hektar, eller hele 3,5 tonn gresshopper per hektar i løpet av én sesong.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg