Hjulspinnere, edderkoppdyrfamilie i ordenen edderkopper, hvor de fleste fanger byttet i store, hjulformede og loddrett stilte nett. Den mest kjente norske hjulspinneren er korsedderkoppen. De store tropiske hjulspinnerne i slekten Nephila spinner fangnett på opptil 1 m i diameter. Spinnet er så sterkt at selv småfugl kan bli fanget. Enkelte naturfolk bruker hjulspinnernes nett til fangst av småfisk. I alt kjennes ca. 2500 arter av hjulspinnere, hvorav ca. 33 fra Norge.