Veps, insektorden, se årevinger. I dagligtale brukes veps om individer av insektfamilien stikkeveps.