Veps er en orden av insekter som også kalles årevinger. I dagligtale brukes veps om individer av insektfamilien stikkeveps.