Springere, fiskeres betegnelse for flere forskjellige arter delfiner som ofte opptrer i store flokker. De vanligste springerne ved norskekysten er kvitskjeving og kvitnos, men tumler og vanlig delfin forekommer også. Kvitnosen er meget vanlig i området mellom finnmarkskysten og Bjørnøya i sommertiden.