Egga, betegnelse for skråningen fra kontinentalsokkelen ned mot norskehavsdypet. Egga danner yttergrensen av kystbankene fra Stad og nordover til Andenes og videre nordover vest for Sveinsgrunnen, Malangsgrunnen, Tromsøflaket, Bjørnøy- og Spitsbergenbankene mot Polhavet. Utenfor Møre ligger Egga om lag 70 km fra kysten (her raste deler av Egga ut for om lag 8200 år siden i det gigantiske Storeggaskredet, se Storegga) og bøyer så utover til den ligger i en avstand av om lag 280 km av Vikna, for så å bøye inn mot Vesterålen, hvor den ligger om lag 30–40 km fra kysten. Utenfor Andøya svinger den inn og danner Bleikdjupet, hvor den ligger bare 7 km fra land ved Bleik. Her er landets eldste fiskefelt for dypvannsfiske.